Γιατί να επιλέξετε την Κύπρο

Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο και κατέχει στρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, και επομένως βρίσκεται στο κέντρο του εμπορίου, με τις πολυσύχναστες θαλάσσιες και αεροπορικές οδούς που συνδέουν τις τρεις ηπείρους. Αυτό καθιστά την Κύπρο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε πλήρες μέλος την 1η Μαΐου 2004 και υιοθέτησε το Ευρώ ως εθνικό νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2008. Η προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ αποτέλεσε την έναρξη μιας περιόδου ευκαιριών για το Νησί. Η Κύπρος είναι προσηλωμένη στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς παρέχει μεγάλο αριθμό επενδυτικών ευκαιριών και ενθαρρύνει ξένους επενδυτές να επενδύσουν στο Νησί.

Σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόστος ζωής στην Κύπρο είναι σχετικά χαμηλό, ιδίως η εργασιακή και οικιακή στέγη, το τηλεπικοινωνιακό και μισθολογικό κόστος. Η Κύπρος έχει πολύ ανεπτυγμένες υποδομές με καλά οργανωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, δύο διεθνή αεροδρόμια και σύγχρονους δρόμους. Το ταξίδι και οι μετακινήσεις στο Νησί είναι επίσης οικονομικές. Όλα τα παραπάνω αποτελούν κίνητρα για επενδύσεις στο Νησί. Αν και οι προσερχόμενοι επενδυτές και αγοραστές ακινήτων συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ιδιοκτησίας, υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες επενδύσεων σε ακίνητα. Η Κύπρος έχει εξελιγμένη οικονομία υψηλών αποδόσεων και βρίσκεται στο κέντρο της παγκόσμιας επιχειρηματικής δράσης. Πολλές πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και διεθνείς τραπεζικές μονάδες λειτουργούν με έδρα το Νησί.

Η Κύπρος επίσης θεωρείται ιδιαίτερα αναγνωρισμένο διεθνές κέντρο ναυτιλίας. Το κυπριακό νηολόγιο κατατάσσεται μέσα στα κορυφαία δέκα του κόσμου και τρίτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος αναμόρφωσε το Φορολογικό της Σύστημα στη Ναυτιλία το 2010, γεγονός που παρείχε περισσότερα κίνητρα και επιχειρηματικές ευκαιρίες για επενδυτές. Ειδικότερα οι πλοιοκτήτες φορολογούνται αυτόματα βάσει του Συστήματος Φόρου Χωρητικότητας και απαλλάσσονται από τον Φόρο Εισοδήματος, και οι διαχειριστές πλοίων και οι ναυλωτές μπορούν να επιλέξουν τη φορολόγηση σύμφωνα με το Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, των γενναιόδωρων φορολογικών κινήτρων και πολλών αμοιβαίων συμφωνιών στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, η Κύπρος θεωρείται ως ιδανικός τόπος ίδρυσης εταιριών με δραστηριότητες σχετικές με τη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών διαχείρισης πλοίων.

Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν φυσικό αέριο και αργό πετρέλαιο στο θαλάσσιο βυθό που χωρίζει την Κύπρο, το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Ο θαλάσσιος βυθός, ειδικότερα το Οικόπεδο 12, ανήκει στην Κύπρο και θεωρείται ότι περιλαμβάνει σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου. Η έρευνα για φυσικό αέριο και αργό πετρέλαιο πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από την Noble Energy, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Εταιρίας. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, η Noble Energy ενημέρωσε την Κυπριακή Κυβέρνηση ότι το Φυσικό Αέριο είναι πολύ περισσότερο από αυτό που αρχικά υπολογιζόταν. Αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών ευκαιριών στην Κύπρο.

Γιατί να επιλέξετε την Κύπρο 10/08/2016