ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ.

Προσοχή στη λεπτομέρεια

Η εταιρεία μας εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της ώστε να απορροφούν, να κατανοούν και να αναλύουν μεγάλο όγκο πληροφοριών, με ικανότητα να σκέφτονται γρήγορα και να μιλούν πειστικά, δίνοντας ταυτόχρονα προσοχή στη λεπτομέρεια. Η εταιρεία ενσωματώνει αυτή την εξαιρετικά σημαντική αρχή, καθώς πιστεύουμε ότι ένας καταπληκτικός δικηγόρος μπορεί να επισημάνει τα πιο μικρά λάθη. Όπως είπε κάποτε ο διάσημος Έλληνας μαθηματικός / φιλόσοφος Πυθαγόρας: «Μην πείτε λίγα με πολλά λόγια, αλλά πολλά με λίγα λόγια». Έχοντας υπόψη μας αυτή την άποψη, ζητούμε περιεκτικότητα και την τελειότητα στην εργασία μας.

Εμπιστευτικότητα

Η εταιρεία μας διαθέτει τους αυστηρότερους κανόνες εμπιστευτικότητας για την προστασία των υποψήφιων πελατών μας, των ήδη υπαρχόντων πελατών μας ή των πελατών που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας. Ανεξαρτήτως από το αν η σχέση της επιχείρησης και του πελάτη συνεχίζεται, διατηρούμε το απόρρητο των υποθέσεων του πελάτη και, αν δεν έχουμε τη συναίνεση του πελάτη ή εάν επιτρέπεται από το νόμο, το περιεχόμενο των εγγράφων ή οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν εμπιστευθεί σε εμάς δεν θα κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη και εάν αυτό είναι υπέρ κάποιου άλλου πελάτη.

Τελειότητα

Η αριστεία στη δουλειά που αναλαμβάνουμε μας δίνει κίνητρο και είναι για μας σημαντική ανταμοιβή. Όπως είπε κάποτε ο Αριστοτέλης «Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα. Η τελειότητα, λοιπόν, δεν είναι πράξη, αλλά μια συνήθεια».

Οργανωτικές δεξιότητες

Οι εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρχει επιτυχία μέσα και έξω από το δικαστήριο. Έχουμε εκπαιδεύσει όλους τους υπαλλήλους μας με τα υψηλότερα πρότυπα, προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις απαιτητικές προθεσμίες και στην πίεση στην εταιρεία μας. Ως εταιρεία διαχειριζόμαστε το χρόνο αποτελεσματικά και θέτουμε προτεραιότητες στις εργασίες μας, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πελατών μας.

Ποιότητα

Για να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχουμε τις ποιοτικές υπηρεσίες που αναμένουν οι πελάτες μας, έχουμε επενδύσει στην πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων. Όπως δήλωσε ο Αριστοτέλης, ένας Έλληνας φιλόσοφος, «Η ευχαρίστηση στην δουλειά βάζει την τελειότητα στην εργασία».

Ομαδική εργασία

Έχουμε οικοδομήσει σχέσεις με όλους τους εργαζομένους μας μέσα από κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, η οποία κατά συνέπεια οδήγησε σε εξαιρετική ομαδική εργασία. Η βασική αρχή στην εταιρία μας είναι ότι όλοι μαζί συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίζονται τα εξαιρετικά αποτελέσματα.

Οι Αρχές μας 10/08/2016