Ανενεργές εταιρίες

Η E.Φλουρέντζου & Σια Δ.Ε.Π.Ε διατηρεί Εταιρίες που έχουν ήδη συσταθεί στην Κύπρο, οι Εταιρίες αυτές μπορούν να αγοραστούν από τους πελάτες μας.