Υπεράκτιες εταιρίες

Η E.Φλουρέντζου & Σια Δ.Ε.Π.Ε βοηθά τους πελάτες της κατά την ίδρυση Εταιριών σε άλλες Χώρες και παρέχει συμβουλή για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ίδρυσης αυτών των Εταιριών.

Κάποιες από τις χώρες στις οποίες Πελάτες μας ιδρύουν Εταιρίες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και οι Σεϋχέλλες.