Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρίας

Μία Αλλοδαπή Εταιρία μπορεί να συστήσει Υποκατάστημα στην Κύπρο, εφόσον τα σχετικά έγγραφα κατατίθενται προς εγγραφή στον Έφορο Εταιριών.