Ακίνητα

Η ομάδα των Δικηγόρων μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες, δίδοντας συμβουλές σχετικά με το πλήρες φάσμα των εμπορικών κτηματομεσιτικών συναλλαγών και διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές στις αγοραπωλησίες ακινήτων είναι συχνά δομημένες με μια σύνθετη προσέγγιση. Η ομάδα μας έχει εμπειρία και γνώση σε βάθος για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις πιο πολύπλοκες κτηματομεσιτικές συναλλαγές. Γνωρίζοντας όχι μόνο το δίκαιο ακινήτων, αλλά και το φορολογικό, το χρηματοοικονομικό και το εταιρικό δίκαιο, οι δικηγόροι μας είναι σε θέση να δώσουν συμβουλές σχετικά με όλα τα μεγάλα σχέδια αξιοποίησης ακινήτων.

Οι υποθέσεις που αναλαμβάνουν οι Δικηγόροι μας και αφορούν σε ακίνητα περιλαμβάνουν:

Συμβάσεις αγοράς και μίσθωσης
Οικονομική διαχείριση ακινήτων
Αγωγές από κατασκευαστικά
Κοινοπραξίες
Παραβίαση συμβατικών όρων

Πέραν της συνήθους εργασίας στον τομέα των ακινήτων, βοηθάμε τους πελάτες στο μετριασμό των κινδύνων, παρέχουμε συμβουλές σχετικά με ευκαιρίες από την φορολογική αποδοτικότητα, με πολύπλοκες επενδυτικές δομές, με χρηματοδότηση ακινήτων, με καινοτόμες μεθόδους χρηματοδότησης, για το κατασκευαστικό και το χωροταξικό δίκαιο, για τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για τις εταιρικές δομές.