Δίκαιο Ανταγωνισμού

Η ομάδα Δικηγόρων μας διαθέτει εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό και κυπριακό δίκαιο του ανταγωνισμού και του ελεύθερου εμπορίου. Καθώς το δίκαιο του ανταγωνισμού έχει επίδραση σε σημαντικά χαρακτηριστικά των πολιτικών που ακολουθούνται στον εταιρικό και εμπορικό τομέα, η παροχή συμβουλών στο δίκαιο του ανταγωνισμού αποτελεί ουσιώδες σημείο όταν κανείς συναλλάσσεται επιχειρηματικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρέχουμε εξειδικευμένες στρατηγικές και επιχειρηματικές συμβουλές για τα πιο περίπλοκα εθνικά και ευρωπαϊκά νομικά ζητήματα.

Η κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των πολιτικών που ακολουθούν οι πελάτες μας είναι ουσιώδης για την βέλτιστη εξασφάλιση των συμφερόντων τους. Παρέχουμε συμβουλές σε όλα τα ζητήματα ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών και εμπορικών θεμάτων, ελέγχου συγχωνεύσεων, παροχής αδειών και διανομής, πνευματικής ιδιοκτησίας, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, ερευνών καρτέλ και συναφών αξιώσεων αποζημίωσης. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στην εκδίκαση υποθέσεων ανταγωνισμού, καθώς και στην επίλυση ζητημάτων αποζημίωσης που απορρέουν από παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Οι Δικηγόροι μας παρέχουν επίσης συμβουλές και βοήθεια στην κατάρτιση συμβάσεων και κοινοποιήσεων, καθώς και ακροάσεων ενώπιον των αρχών ανταγωνισμού.

Οι Δικηγόροι μας είναι φημισμένοι για την πρωτότυπη προσέγγισή τους όταν εκπροσωπούν πελάτες και είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.