Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο

Οι Δικηγόροι μας έχουν εκτενή εξειδίκευση σε όλες τις εκφάνσεις του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου. Οι Δικηγόροι στην Εταιρία μας έχουν ευρεία εμπειρία στην προσβολή αποφάσεων δημοσίων φορέων και στην παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης παρίστανται για λογαριασμό πελατών σε διοικητικές προσφυγές ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.

Η εξειδίκευσή μας στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δίνει στην ομάδα μας σημαντικό πλεονέκτημα στην άσκηση αυτών των τομέων του διοικητικού δικαίου όπου η ενσωμάτωση είναι η πλέον δύσκολη.

Η εταιρία κατανοεί ότι το Συνταγματικό και το Διοικητικό Δίκαιο απαιτεί τάχιστη εμπλοκή εξειδικευμένων δικηγόρων από την αρχή μίας υπόθεσης και συχνά σε πολύ σύντομο χρόνο. Οι Δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν αρκετή εμπειρία ώστε να παρέχουν άμεση βοήθεια και να υποβάλλουν αιτήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπου απαιτείται.