Σωματικές Βλάβες και Αξιώσεις από Ατυχήματα

Οι Δικηγόροι μας είναι έμπειροι σε όλα τα είδη αγωγών για Σωματικές Βλάβες και Ατυχήματα. Έχουν την ικανότητα να διαπραγματεύονται και να καταλήγουν σε συμβιβασμό σε υποθέσεις πριν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, βοηθώντας τους πελάτες να καταλήξουν σε συμβιβασμό με διαμεσολάβηση, ώστε να αποφευχθούν οι δαπάνες, το άγχος και η αβεβαιότητα που είναι συνυφασμένες με τη διεξαγωγή μιας δίκης. Οι Δικηγόροι έχουν επίσης μεγάλη εμπειρία στις παραστάσεις ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει υποθέσεις όπου το ζήτημα της αποζημίωσης είναι πολύ περίπλοκο από νομικής ή πραγματικής απόψεως.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις Εναγομένων και Εναγόντων και έχουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αγωγές με περισσότερους διαδίκους και/ ή σε αγωγές με περισσότερους τραυματισμούς. Οι Δικηγόροι μας αναλαμβάνουν υποθέσεις, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει, όπως μεταξύ άλλων:

Ευθύνη Εργοδότη (ατυχήματα στο χώρο εργασίας)
Τροχαία Ατυχήματα
Ευθύνη του χρήστη ενός κτιρίου
Θανατηφόρα δυστυχήματα
Αγωγές για ευθύνη από ελαττωματικά προϊόντα
Αγωγές για μείζονα συμβάντα
Επαγγελματική αμέλεια
Ιατρική αμέλεια

Στην εταιρία μας κάθε Δικηγόρος ατομικά μεταφέρει την εκτενή εμπειρία του σε κάθε υπόθεση. Δεδομένου ότι κάθε υπόθεση είναι διαφορετική δίνουν χρόνο ώστε να γνωρίσουν τον πελάτη και τους στόχους του και προσφέρουν συμβουλές προσαρμοσμένες στην περίσταση.