Φορολογία

Οι Δικηγόροι στην εταιρία μας συμβουλεύουν τους πελάτες μας σε όλα τα είδη φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες ποικίλλουν από εταιρικές έως και ιδιωτικές συναλλαγές. Οι Δικηγόροι σε συνεργασία με λογιστές παρέχουν φορολογικές λύσεις σε ένδικους και εξωδικαστικούς τομείς της φορολογίας.

Η ισχυρή ομάδα μας που ασχολείται με τη διεξαγωγή δικών έχει μεγάλη εμπειρία παραστάσεων ενώπιον όλων των δικαστηρίων, καθώς και εμπειρία εκπροσώπησης πελατών.