Повне товариство

Повне товариство, як це визначено Главою 116 Закону про партнерство та назви компаній, є «відносинами, що існують між сторонами, які ведуть бізнес спільно з метою отримання прибутку». Усі партнери несуть солідарну відповідальність за всі борги і зобов’язання повного товариства.