Διανοητική Ιδιοκτησία

Οι Δικηγόροι στην εταιρία μας έχουν εκπαιδευθεί μεμονωμένα ώστε να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σύνταξης κειμένων και υπηρεσίες εκπροσώπησης υψηλής ποιότητας, σε ένδικους και εξωδικαστικούς τομείς του Δικαίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε εγχώριο και διεθνές πλαίσιο, καθώς αυτός ο τομέας του δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους εμπορικούς πελάτες μας. Οι δικηγόροι μας έχουν συνεργαστεί επίσης με δικηγόρους σε άλλες έννομες τάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ανάγκες των πελατών μας ικανοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν και με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Οι Δικηγόροι μας έχουν την ικανότητα να καταλήγουν σε συμβιβασμό μέσω διαπραγμάτευσης και έχουν επίσης μεγάλη εμπειρία παραστάσεων ενώπιον όλων των Δικαστηρίων. Πέραν της μεγάλης εμπειρίας τους σε αστικές αγωγές, οι Δικηγόροι μας εξειδικεύονται στην ποινική εφαρμογή των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το εύρος της εργασίας μας περιλαμβάνει:

Ευρεσιτεχνίες
Προσβολή δικαιωμάτων από σχέδια (καταχωρημένων και μη)
Προσβολή κατά της καταχώρησης
Δικαιώματα από Βάσεις Δεδομένων
Πνευματική ιδιοκτησία και σχετικά δικαιώματα
Παραβίαση δικαιωμάτων από εμπορικά σήματα και υφαρπαγή φήμης (passing off)
Αθέμιτος ανταγωνισμός και περιορισμοί του εμπορίου
Ονόματα τομέα
Δικαιώματα Εκτέλεσης
Δικαιώματα ιδιωτικότητας
Προστασία δεδομένων και γενικά εμπιστευτικών πληροφοριών
Συμβατικά ζητήματα που σχετίζονται με την Πνευματικής Ιδιοκτησία

Οι Δικηγόροι μας αναλαμβάνουν επίσης αποτίμηση κινδύνου για τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και παρέχουν συμβουλές σε σχέση με προτεινόμενες επιχειρηματικές προσπάθειες και με την προστασία των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης καταχωρούν εμπορικά σήματα και σχέδια.