Εργατικό Δίκαιο

Η ομάδα των Δικηγόρων μας παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προσφέρει εκπροσώπηση ανώτατης ποιότητας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια εξίσου, εκπροσωπώντας εργοδότες αλλά και εργαζόμενους. Η ομάδα έχει την ικανότητα να διακρίνει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία στις υποθέσεις και παρέχει ειλικρινείς συμβουλές στον πελάτη αντίστοιχα. Οι πελάτες μας ποικίλλουν από μεμονωμένους εργαζομένους και διευθυντές έως μεγάλους ιδιωτικούς φορείς.

Είμαστε υπερήφανοι για τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας και την εξειδίκευσή μας σε όλους τους τομείς του εργατικού δικαίου, καθώς και για την ικανότητά μας να αναλαμβάνουμε απλές όπως επίσης και περίπλοκες αγωγές, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Όλες τις μορφές αξιώσεων λόγω διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω ηλικίας, φυλής, φύλου, αναπηρίας κλπ.
Ίση αμοιβή
Διαφορές διευθυντών
Παραβίαση συμβατικών όρων
Άδικη και παράνομη απόλυση
Κανονισμοί περί του χρόνου εργασίας
Συντάξεις
Αξιώσεις για επιμίσθια (μπόνους)
Διαφορές σε προσωπικές εταιρίες
Ακροάσεις πειθαρχικών συμβουλίων

Η εισαγωγή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κυπριακή νομοθεσία εξακολουθεί να έχει μεγάλη επίδραση στις κυπριακές επιχειρήσεις. Προς αποφυγή σφαλμάτων που συνεπάγονται μεγάλο κόστος και ζημία, η ομάδα μας εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές θα έχουν επίδραση στις πολιτικές για την απασχόληση και τον τρόπο με τον οποίο κάθε Εταιρία πρέπει να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς και διαδικασίες. Η εταιρία εργάζεται σε συνεργασία με επιχειρήσεις για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και σκοπεύει στην κατανόηση εκ μέρους της εταιρίας του τρόπου με τον οποίο πρέπει εκείνη να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους, τηρώντας όσα προβλέπονται για εκείνους εκ του νόμου. Η ομάδα βοηθά κατά τη σύνταξη συμβάσεων εργασίας, πειθαρχικών κωδίκων, στην καταγγελία συμβάσεων και στην αναθεώρηση και ενημέρωση των πολιτικών, καθώς επίσης και των όρων και προϋποθέσεων κλπ.