Ιατρική Αμέλεια

Ο πολύ εξειδικευμένος τομέας της Ιατρικής Αμέλειας και όλες οι άλλες κατηγορίες του Ιατρικού Δικαίου είναι μεταξύ των υποθέσεων που αναλαμβάνουν οι Δικηγόροι μας. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις τόσο Εναγομένων, όσο και Εναγόντων. Η ομάδα μας αναγνωρίζει την ανάγκη για ευαισθησία και ρεαλισμό στις υποθέσεις που σχετίζονται με Ιατρική Αμέλεια, είτε εκπροσωπούμε γιατρούς είτε τους γονείς ενός παιδιού που υπέστη οποιαδήποτε βλάβη είτε κάθε άλλο ζημιωθέν μέρος. Επίσης παρέχουμε συμβουλές και εκπροσωπούμε ιατρούς σε Πειθαρχικές Διαδικασίες.

Η ομάδα των Δικηγόρων μας έχει την ικανότητα να καταλήγει σε συμβιβασμό μέσω διαπραγματεύσεων, και επίσης έχουν μεγάλη εμπειρία παραστάσεων ενώπιον των Δικαστηρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει υποθέσεις όπου το ζήτημα της αποζημίωσης είναι πολύ περίπλοκο από νομικής ή πραγματικής απόψεως. Σε αυτές τις υποθέσεις είναι αναγκαία η παροχή υπηρεσιών με μεγάλη φροντίδα και ενδιαφέρον, και οι Δικηγόροι μας έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Οι Δικηγόροι μας αναλαμβάνουν υποθέσεις ανεξαρτήτως σοβαρότητας, μεταξύ άλλων:

 • Υποθέσεις τραυματισμού κατά τον τοκετό
 • Παιδιατρικές υποθέσεις
 • Αξιώσεις λόγω εγκεφαλικής βλάβης
 • Θανατηφόροι τραυματισμοί
 • Καθυστέρηση στη διάγνωση ασθένειας ή μη διάγνωση ασθένειας
 • Εγχειρήσεις στη σπονδυλική στήλη και ορθοπαιδικές εγχειρίσεις που εκτελέσθηκαν αμελώς
 • Ανεπιτυχής πλαστική και κοσμητική χειρουργική
 • Ανεπιτυχής στείρωση
 • Ακατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία
 • Ακατάλληλη οδοντιατρική & άλλη συναφής θεραπεία
 • Γυναικολογικά σφάλματα κατά την εγχείριση
 • Οφθαλμιατρικά περιστατικά