Οικογενειακό Δίκαιο

Οι Δικηγόροι μας είναι έμπειροι σε όλους τους τομείς του οικογενειακού δικαίου και είναι υπερήφανοι για το γεγονός ότι αναλαμβάνουν τακτικά τις πλέον περίπλοκες υποθέσεις. Έχουν την ικανότητα να διαπραγματεύονται και να καταλήγουν σε συμβιβασμό σε υποθέσεις πριν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, βοηθώντας τους πελάτες να καταλήξουν σε συμβιβασμό με διαμεσολάβηση, ώστε να αποφευχθούν οι δαπάνες, το άγχος και η αβεβαιότητα που είναι συνυφασμένες με τη διεξαγωγή μιας δίκης. Οι Δικηγόροι έχουν επίσης μεγάλη εμπειρία στις παραστάσεις ενώπιον όλων των δικαστηρίων.

Οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου είναι άκρως εμπιστευτικές και οι Δικηγόροι μας εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα. Είναι επίσης κατανοητό ότι τα ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου μπορεί να είναι πολύ πιεστικά για τους πελάτες. Στόχος μας είναι να δίδουμε υποστήριξη και καθοδήγηση όντας φιλικοί και προσιτοί, ωστόσο προσφέροντας ταυτόχρονα το υψηλότερο επίπεδο συμβουλών καθώς και εκπροσώπησης.

Στις υποθέσεις που αφορούν παιδιά, οι Δικηγόροι εκπροσωπούν τακτικά γονείς, παιδιά, συγγενείς, θετούς γονείς καθώς και πρόσωπα που πρόκειται να προβούν σε υιοθεσία. Πρόκειται για ένα τομέα δικαίου που απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων ιδίως όταν απαιτούνται προφορικές μαρτυρίες από παιδιά ή από άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Οι δικηγόροι διευκολύνουν την εξέταση των ατόμων αυτών δείχνοντας ευαισθησία.

Επιπλέον, μετά την αύξηση της διεθνούς κινητικότητας των προσώπων και τα τελευταία χρόνια μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ εντός της ΕΕ, υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των σχέσεων με διεθνή χαρακτήρα και των οικογενειών που προκύπτουν από αυτές. Κατά συνέπεια, όταν διαλύονται οικογένειες, προκύπτουν προβλήματα όπως η διεθνής απαγωγή παιδιών από γονείς ή το διαζύγιο με διεθνικό χαρακτήρα. Οι υποθέσεις αυτές μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες και η ανάληψη επείγουσας δράσης είναι αναγκαία, ιδίως όταν υπάρχει ανάγκη για τον εντοπισμό ενός παιδιού και για τη διασφάλιση της επανένωσης με το γονέα. Περαιτέρω διαφορές μεταξύ των γονέων περιλαμβάνουν επίσης αιτήσεις για άδεια διαμονής για παιδιά, επικοινωνία και διατροφή, καθώς και ειδικά θέματα που αφορούν την ιατρική περίθαλψη, όπου υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων.

Επιπρόσθετα, οι Δικηγόροι μας έχουν εμπειρία σε διαδικασίες διαζυγίου, καθώς και σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά των οικογενειών και αντιπροσωπεύουν τόσο πελάτες που διαθέτουν περιορισμένα μέσα όσο και πελάτες με σημαντική περιουσία. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι υποθέσεις παρενόχλησης ή οικογενειακής βίας έχουν γίνει πιο συχνές. Οι δικηγόροι μας καταλαβαίνουν τις πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας και τους στηρίζουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ομάδα μας στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων και στην ανάληψη νομικής δράσης, όπου αυτή απαιτείται.