Акционерное общество

Акціонерна компанія, згідно з визначенням, яке дається у Главі 113 Закону про кіпрські компанії, є «компанією, відповідальність членів якої обмежена установчою угодою на суму неоплачених акцій (якщо така існує), яка не була сплачена за акціями, що належать їм відповідно». У акціонерній компанії її члени роблять внесок у капітал та несуть зобов’язання перед компанією, а не перед її кредиторами.

Акціонерна компанія може бути приватною або публічною компанією.

Приватна компанія, як це визначено Главою 113 Закону про кіпрські компанії, – це «компанія, яка своїм статутом обмежує право передавати свої акції і обмежує кількість її членів до п’ятдесяти, за винятком осіб, які працюють у компанії, та осіб, які, будучи раніше працівниками компанії, були достатньо часу на цій роботі, і залишилися співробітниками компанії; їм забороняється запрошувати інших осіб підписуватися на будь-які акції або боргові зобов’язання компанії».

Відкрита акціонерна компанія, як це визначено у Главі 113 Закону про кіпрські компанії, – «це компанія, що не є закритою акціонерною компанією». Акціонерна компанія може бути зареєстрована на фондової біржі Кіпру.