Associates

LARNACA

Savva M. Savvakis

Gr. Afxentiou 5 Avensia Court, Off. 205

6023 Larnaca

Tel: 24623900 Fax:24658920

LIMASSOL

Elias Elia

Gladstonos 118,Block Vasou Eliade, 5th Floor, Off. 501

3032 Limassol

Tel: 25 763327 Fax: 25 763328

PAFOS

Malli K.Roulla

Tepezeniou 17, Afentiko- Anna Court Off. 303

8010 Pafos

Tel: 26 822838 Fax: 26 822839

Associates 25/11/2014